WORKSHOP
Image

OM VÅR WORKSHOP

Det finns flera orsaker till att en jargong kan bli exkluderande. Eller, till att det många gånger kan vara svårt att säga ifrån när snacket går för långt. Genom samtal i ett tryggt rum får deltagare tillsammans diskutera och fundera över saker som vi annars inte pratar om. Och genom att utmana vår självbild och våra tankar lämnar vi ett stort utrymme för självinsikt och aha-upplevelser. Vi reder tillsammans ut hur vi kan veta vem som trivs i en jargong och inte!

Inga förkunskaper krävs och frågorna är enkla för alla att snacka om. Sila Snackets workshop går på djupet på de teman vi kan bäst. Med en lättsam nivå och humoristisk ton går den genom konkreta saker som varje person kan ta med sig och reflektera över. Vi lyfter frågor som:

Image

GEMENSKAP

Är det viktigt med gemenskap? Vad krävs för att passa in? Vi samtalar kring gemenskap och vilka anpassningar vi ibland behöver göra.

Image
JARGONG

Vad är egentligen en tuff jargong, och var dras gränsen när ett snack är okej och inte? Är din gräns densamma som alla andras och vem bestämmer var gränsen faktiskt ska dras?

Image

CIVILKURAGE

Hur ofta säger jag själv och andra egentligen ifrån när snacket går för långt? Och hur ska vi veta ifall en person verkligen trivs hos oss? Det kanske inte alltid är som vi tror.

Image

VI HJÄLPER ER GÄRNA!

Vi kommer och gärna och håller i en, eller flera, workshops åt er. Det kan många gånger vara bra med en extern person, nån som inte alla känner, som vrider och vänder på saker. Och kanske ställer lite obekväma frågor. Inte alltid, men ofta. Och vi har bra erfarenhet och är duktiga på det, både i att hålla workshops och att ställa lite obekväma frågor (utan att få deltagarna att känna sig obekväma).

Image

BLI EN SNACKLEDARE!

Ibland kan det kännas enklare att göra allt själva. Vi lär ut hur man håller en workshop i Sila Snacket. Du som deltagare får genomgå workshoppen och därefter insyn i hur den bäst genomförs och en del viktiga saker att tänka på.

Vi kallar det för en ambassadörsutbildning och tar avstamp i vår workshopmanual och lär ut tips och svarar på frågor. Efter utförd utbildning kan du på egenhand hålla en workshop i Sila Snacket med hjälp av workshopmanualen. Like a star!

Utbildningen går för närvarande bara att boka för medlemsföretag i Sila Snacket. Är ert företag inte medlemmar ännu? Passa på att bli det!